ایده های هوشمندانه جدید

نرم افزار مدیریت رستوران

نرم افزاری برای مدیریت و ارسال و دریافت پیامک است.یک برنامه قدرتمند sms و mms است که تمامی پتانسیل و توانایی های پیام رسانی را به کاربر ارایه می کند.

ویژگی های نرم افزار مدیریت ارسال SMS

ارسال پیامک در یک زمان خاص و یا فواصل منظم مانند روزانه یا هفتگی و یا ماهانه

امکان محافظت از SMS با رمز عبور

ارسال پیامک گروهی

تهیه نسخه پشتیبان از پیام ها و بازگردانی

ایجاد لیست سیاه

مدیریت پیش نویس ها و پیام های ارسال نشده

شخصی سازی نحوه نمایش و هشدار برای هر مخاطب