ایده های هوشمندانه جدید

نرم افزار کارت امتیاز متوازن

کارت امتیاز متوازن یک ابزار مدیریتی برای اجرای استراتژی است ؛ گزارش ساختاربندی شده و نیمه استانداردی که به مدیران اجازه می‌دهد بتوانند به راحتی بر روند اجرای فعالیت‌ها توسط کارمندان نظارت داشته باشند و نتایج این فعالیت‌ها را بررسی و کنترل کنند. ویژگی اصلی کارت امتیازی متوازن در اختیار گذاردن بستری مناسب برای شناخت قوانین و روابط علت و معلولی حاکم بر دنیای کسب و کار و همچنین استخراج برنامه‌های عملیاتی برای اجرایی کردن استراتژی سازمان است.

اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده‌است. کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی «مالی»، «مشتریان»، «فرایندهای داخلی» و «رشد و یادگیری» بررسی و صورت‌بندی می‌کند. روش کار به این صورت است که ابتدا در وجه مسایل استراتژیک، موضوع‌های استراتژیک تعیین می‌شود. سپس برای شناخت دقیق‌تر نحوه امکان دستیابی به اهداف مورد نظر در موضوع‌های استراتژیک، به سراغ وجه فرایند و عملیات رفته، مشخص می‌کنیم که برای برآورده ساختن انتظارهای ذی‌نفعان و تحقق موضوع‌های استراتژیک، فرایندهای داخلی سازمان باید چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشند و در این حوزه باید به چه اهدافی دست یابیم. در نهایت در وجه رشد و یادگیری به شناسایی سرمایه‌گذاری‌های لازم بر روی منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی می‌پردازیم تا امکان و بستر دستیابی به اهداف تعیین‌شده در وجه فرایندهای داخلی فراهم شود.

کارت امتیازی متوازن زبان مشترکی را پدید آورده که مدیران می‌توانند از آن برای بحث در مورد جهت‌گیری و اولویت‌های سازمان خود استفاده کنند. اهداف و شاخص‌های عملکردی در چهار وجه مستقل نیستند و ارتباطات علت و معلولی بین آنها وجود دارد . نقشه استراتژی ابزاری است که با ایجاد تصویری از این ارتباطات، گفتگو و تعامل مدیران دربارهٔ استراتژی سازمان را آسان‌تر می‌کند توسعه کارت امتیازی متوازن در سازمان تلاش و اهتمام زیادی می‌طلبد ، اما در مقابل نتیجه آن شناسایی عوامل کلیدی است که در چهار وجه اساسی و در قالب روابط علت و معلولی مشخص ، استراتژی سازمان را اجرایی و دست‌یافتنی خواهند کرد. در نهایت ، تمامی عوامل و روابط علت و معلولی شناسایی‌شده در طرحی یک صفحه‌ای، گرد هم می‌آیند.

ارائه نسخه موبایل

نقشه استراتژی از مدل چهار وجهی کارت امتیازی متوازن پدید آمده‌است که همچون نقشه راه مسیر پیشبرد استراتژی را نیز نشان می‌دهد. نقشه استراتژی روشی یکسان و ثابت برای توصیف استراتژی ایجاد می‌کند تا اهداف و معیارها قابل سنجش و مدیریت باشند.

ويژگي هاي كارت امتياز متوازن :

غلبه برمانع چشم انداز از طريق ترجمه ي استراتژي :

كارت امتياز متوازن از طريق اهداف واقدامات ، درك مشتركي از استراتژي ها در داخل سازمان ايجاد مينمايد .

کارت امتیازی مالی:

به‌منظورشناخت نیازمندی‌ها و عملکردمالی سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. معیارهای مالی از مهمترین اجزای نظام ارزیابی متوازن هستند. به ویژه در سازمان‌های‌انتفاعی این معیارها به ما می‌گویند که اجرای موفقیتآمیز اهدافی که در سه منظر قبلی تعیین گردیده‌اند، در نهایت، موجب چه‌نتایج و دستاوردهای‌مالی‌خواهدشد. تمام‌تلاشی‌که‌برای‌بهبودرضایتمندی‌مشتریان، ارتقای‌کیفیت و کاهش زمان‌تحویل محصولات وخدمات خود انجام می‌دهیم؛ اگر به نتایج مالی ملموس ختم نشوند، هیچ ارزشی نخواهند داشت.

شاخصها غلبه برمانع كاركنان :

كارت امتياز متوازن در سازمان به كاركنان نشان مي دهد كه فعاليتهاي روزمره آنها به چه ترتيب به استراتژي هاي سازمان مرتبط مي باشند .

کارت امتیازی مشتری:

به‌منظور آگاهی از سطح رضایت مشتریان (از طریق سنجش‌های کمی و کیفی در مورد کالا و یا خدمات ارائه شده) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کارت امتیازی فرایندهای‌داخلی:

در جهت ارزیابی‌فرایندهای مورد نیاز در سازمان به‌کارگرفته می‌شود. در این منظر سازمان‌ها باید فرایندهایی را مشخص نمایندکه با برتری یافتن در آن‌ها، بتوانند به ارزش‌آفرینی برای مشتریان و نهایتاً سهامداران خود ادامه‌دهند. تحقق هریک از اهدافی که در منظر مشتری تعیین می‌شود، نیازمند انجام یکسری از فرایندهای عملیاتی به صورت کارا و اثربخش است. این فرایندها باید در منظر فرایندهای داخلی تعیین گشته و معیارهای مناسبی نیز برای کنترل پیشرفت آنها توسعه داد.

غلبه برمانع منبع :

افراد ومنابع مالي لازم براي رسيدن به اهداف كارت امتياز متوازن بايد اساس توسعه سالانه فرايند بودجه گذاري راتشكيل دهد صرف ، يافتن تغييرات ونقصها .

کارت امتیازی دانش، رشد و یادگیری :

این وجه بر نحوهٔ آموزش کارکنان، کسب دانش و چگونگی استفاده از آن، به‌منظور حضور و بقاء در بازار رقابتی موجود، تمرکز می‌کند. وقتی شما اهداف و معیارهای مربوط به منظر مشتری و فرایندهای داخلی را تعیین می‌نمایید، بلافاصله متوجه شکاف موجود بین مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز کارکنان و سطح فعلی مهارتها و قابلیتها می‌شوید؛ بنابراین اهداف و معیارهای این منظر باید در جهت پر کردن این شکافها و فاصله‌ها تعیین شوند و در ادمه معیارهای مناسبی برای کنترل پیشرفت آنها نیز تعیین شود.

غلبه برمانع مديريت :

افراد ومنابع مالي لازم براي رسيدن به اهداف كارت امتياز متوازن بايد اساس توسعه سالانه فرايند بودجه گذاري راتشكيل دهد صرف ، يافتن تغييرات ونقصها .

به هر حال نورتون و کاپلان با معرفی سیستم ارزیابی عملکرد خود توجه مدیران را به این نکته جلب کردند که بهتر است عملکرد کارکنان را با یک روش کل نگرانه تر مورد بررسی قرار دهند. آن‌ها نظریه خود را با چهار منظر یا وجه معرفی کردند، که در حال حاضر به شش منظر یا وجه افزایش پیدا کرده است.

نرم افزار کارت امتیاز متوازن شیوه ای آسان و کاربرپسند برای اجرای استراتژیها است که میتواند گزارشاتی به روز و دقیق از وضعیت سازمان ارائه دهد و به مدیران کمک میکند به طور مستمر به پایش اقدامات اجرایی سازمان در راستای دستیابی به اهداف و کشف و اصلاح انحراف های عملکردی بپردازند .

اجرای کامل و موفق استراتژیها در سازمان بدون بکارگیری BSC در عمل شدنی نیست .کارت امتیاز متوازن تنها استخراج و کنترل شاخص های عملکردی نیست. بلکه شیوهای جدید و تأیید شده برای مدیریت سازمان است.BSC ، به استقرار و حفظ سیستم مدیریت راهبردی مناسب برای سازمان کمک میکند . هدف ما آن است که تا کسب موفقیت همراه شما باشیم و با تعهد به موفقیت شما، با بهره گیری از تیم مجرب شرکت، اعتماد شما را جلب کنیم. تیم مجرب شرکت نرم افزاری سام سبز مانند یک مربی در کل فرایند اجرای استراتژی در کنار شما خواهد بود تا به تسهیل و شتاب بیشتر روند دستیابی به اهداف کمک کند و در ادامه مدیران سازمان بی نیاز از مشاور بیرونی بتوانند به طور مستقل مسیر را ادامه دهند و با تکیه بر توان و قابلیتهای درون سازمانی موفقیت مستمر سازمان تضمین شود .

خروجی ها و گزارشات نرم افزار کارت امتیاز متوازن

شمایی کلی از میزان تحقق چشم انداز و اهداف راهبردی در هر منظر در بازه های زمانی مشخص

طراحی نقشه راه راهبردی سازمان با قابلیت رهگیری تا سطح اقدامات

کارت امتیازی متوازن سازمان، واحد سازمانی و فردی جهت ارزیابی عملکرد

ارائه داشبوردهای مدیریتی در سطوح مختلف

گزارش عملکردی چندلایه در سازمان جهت شناسایی انحراف های ایجاد شده در مسیر، شناسایی دلایل و طرح ریزی اقدامات اصلاحی

امکان فیلتر کردن اقدامات به تفکیک اولویت آنها در هر منظر یا هدف، وضعیت تحقق آنها (مطلوب، هشدار و اخطار)، بازه زمانی تعریف شده و ...

کنترل پروژه ها و فرایندهای سازمانی و پایش زمان صرف شده در مقایسه با زمان تخصیصی برای تحقق اهداف

کنترل بودجه و پایش بودجه صرف شده در مقایسه با بودجه تخصیصی برای تحقق اهداف

نمایش مسیر بحرانی تحقق اهداف و کمک در تخصیص بهینه منابع با توجه به آن

انعطاف نرم افزار در ساخت گزارشات به درخواست کاربر

امکانات سامانه نرم افزاری BSC

گزارشگیری آنلاین در قالب های مختلف از قبیل ptt، pdf، excel و xml

اتصال به سیستم از طریق گوشی های هوشمند و سایر ابزارهای متصل به اینترنت جهت گزارشگیری آنلاین

اتصال به تمامی پایگاه های اطلاعاتی سازمان و بارخوانی ردیف های اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبات بدون نیاز به ورود دستی اطلاعات

اتصال به نرم افزار Microsoft Project جهت دریافت ورودی ها و ارسال خروجی

ارسال خودکار پیام کوتاه یا ایمیل به مسئول هر اقدام برای اطلاع رسانی و اخطار

تولید گزارشات متنوع و کاربردی در قالب گرافیکی جذاب

سرعت اجرای بالای نرم افزار و عملکرد قدرتمند با استفاده از php

امکان پیوست نمودن مستندات مربوط به هر اقدام در قالبهای مختلف word, excel, pdf, jpeg و ...

تعریف سطوح دسترسی مختلف برای رده های مختلف سازمانی

امکان بومی سازی نرم افزار بر اساس خواسته های مشتری