ثبت دامنه

ثبت دامنه (Domain Registration) اولين گام براي حضور در شبکه جهاني وب است. اين گام حساسيت‌هاي خاص خود را نيز داراست. نام دامنه (دامين) اگر معني‌دار، مرتبط و متناسب با کاربري وب سايت انتخاب شود، راحت‌تر به‌خاطر سپرده مي‌شود و مراجعه دوباره به وب سايت را تسهيل مي‌کند؛ بنابراين در انتخاب نام دامنه خود دقت‌کنيد.

نکته ديگر اينکه جايي‌که ثبت دامنه (دامين) خود را به آن مي‌سپاريد، بايد چه از نظر امنيتي و چه از نظر اعتباري صاحب صلاحيت لازم باشد؛ چرا‌که کسب‌و‌کار شما بر اين نام بنا خواهد‌شد و عدم درنظرگرفتن صلاحيت و اعتبار شرکت ثبت‌کننده(Registrar) در آينده ممکن‌است هزينه‌هاي بسياري تحميل‌کند. ثبت دامنه براي بعضي پسوند‌ها(TLD) مانند پسوند‌هاي کشوري (نظير دامنه ir براي ايران و يا دامنه ae براي امارات متحده عربي که به ccTLD معروفند) با توجه به انحصاري بودن ثبت بوسيله نهادهاي دولتي تنها يک انتخاب وجود‌دارد. اما براي دامنه‌هايي که ثبت آنها بوسيله شرکتهاي تجاري به فروش مي‌رسند، انتخابهاي متعددي براي ثبت دامنه (دامين) داريد. در اين موارد بايد به کيفيت خدمات شرکت ثبت‌کننده و تعهد آن شرکت يا شرکتهاي واسط بر رعايت حق مالکيت دامنه توجه‌نمود و مسائل حقوقي جانبي فرايند ثبت‌دامنه را نيز درنظر‌گرفت.